Tel: 031 678 074 (Eva) in 041 770 874 (Katja)

Ekološko kulturno društvo za boljši svet
Bolfenška 66, 2000 Maribor

Uradna stran društva:
www.forbetterworld.si

KONTAKT