PREDAVANJA, DELAVNICE IN SEMINARJI

Dr. Eva Škobalj organizira in vodi predavanja, delavnice ter (intenzivne, večdnevne) seminarje na temo čuječnosti, urjenja v čuječnosti in reševanja konfliktov. Seminarji in delavnice so namenjeni mladini, učiteljskim in profesorskim kolektivom, staršem, kolektivom v podjetjih in javnih ustanovah ter širši javnosti.

V nadaljevanju so navedeni nekateri naslovi. Za ostala predavanja in informacije nas kontaktirajte na elektronski naslov: cujecnost.vzgoja@gmail.com

1. ČUJEČ UČITELJ

Čuječnost je močno in učinkovito orodje za vzpostavitev reda in discipline v razredu. Čuječ učitelj bo znal navdušiti učence za učenje, dvignil bo zanimanje za delo in ustvarjalnost, posledično pa tudi nivo znanja pri učencih. Čuječnost pomaga vzpostaviti pristne odnose z učenci in spremeni delovno mesto v neizčrpen vir navdiha, na katerem za izgorelost in naveličanost ni prostora.
Namenjeno učiteljem, profesorjem in delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

2. ČUJEČNOST V KOLEKTIVU IN NA DELOVNEM MESTU

Kolektiv je naš drugi dom. S sodelavci pogosto preživimo več časa kot z domačimi. Zato je izjemno pomembno, da se v kolektivu dobro počutimo in da imamo s sodelavci dobre odnose. S čuječnostjo uspešno rešujemo konflikte in ustvarjamo pozitivno klimo. Prispevamo k dvigu storilnosti, ne da bi postali žrtev izgorelosti.
Namenjeno kolektivom v podjetjih in javnih ustanovah.

3. ČUJEČNOST PROTI IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU

Eden najbolj očitnih problemov v sodobni družbi je izgorelost na delovnem mestu. Učitelji so ena od tistih skupin, pri katerih se izgorelost najpogosteje pojavlja. S treningom čuječnosti lahko izgorelost preprečimo. Še več, čuječnost pomaga, da svojo službo dojemamo kot vsakodnevni vir navdiha.
Namenjeno učiteljem, profesorjem, staršem, kolektivom v podjetjih in javnih ustanovah.

4. VZGOJA V DUHU ČUJEČNOSTI

Čuječnost je pri vzgoji nepogrešljiva. Je najbolj učinkovit način, da mladostnika varno pripeljemo čez občutljivo obdobje. Seminar temelji na številnih praktičnih primerih reševanja situacij.
Namenjeno predvsem staršem, učiteljem in delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

5. IZBIRA POKLICA

Namenjeno mladini, ki se v fazi odločanja o svojem prihodnjem poklicu. Gre za izjemno občutljivo obdobje, ki je pogosto polno dvomov in vprašanj, hkrati v veliki meri opredeli dijakovo prihodnost.
Namenjeno dijakom, študentom, staršem in učiteljem.

6. ZAČETNI IN INTENZIVNI SEMINARJI MEDITACIJE IN SAMOANALIZE

Umirjen in stabilen um je pogoj za uspešno delo in fizično zdravje. V sodobnem tempu življenja je težko ohraniti miren um, kar vodi v najrazličnejše oblike psihičnih, pa tudi fizičnih težav. Meditacija in samoanaliza je učinkovita metoda, s katero pridobimo sposobnost, da obvladam stresne situacije in s tem ohranjamo moč ter zdravje.
Namenjeno učiteljem, profesorjem, staršem, kolektivom v podjetjih in javnih ustanovah.